คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี(มรส.)ร่วมกับโรงพยาบาลทักษิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ ดอกดาวเรืองแทนใจถวายแด่พ่อ โดย ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ อาจารย์สาขาจิตกรรม มรส. ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนภาพดอกดาวเรืองบนกำแพง ณ โรงพยาบาลทักษิณ เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายวรรณลพ มีมาก อาจารย์สาขาจิตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้นำนักศึกษาจากสาขาวิชาจิตรกรรมมาเขียนภาพดอกดาวเรืองบนกำแพง เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ ภาพดอกดาวเรืองบนกำแพงจะปรากฏเป็นอนุสรณ์ถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ ในฐานะพสกนิกรใต้พระบารมีของพระองค์ท่าน

ด้าน น.ส. รัชดาวรรณ เลิศไกร นักศึกษาสาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยว่า ตนและเพื่อนๆภูมิใจมากที่ได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านการวาดภาพสวนดอกดาวเรืองบนกำแพง อีกทั้งยังเป็นการนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนมาต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี