มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านกระเเดะแจะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “นิเทศศาสตร์ PR ร่วมใจพัฒนาชุมชนบ้านกระแดะแจะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงใน รัชกาลที่ 9” ซึ่งจัดโดยสาขานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มรส. เมื่อวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

นายธวัช บุญนวล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มรส. ประธานการจัดกิจกกรม กล่าว่า กิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาและชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างมากจึงทำให้โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จได้ตามที่คาดหมายไว้


ด้าน นายสุธรรม คุ้มเฉง ผู้ใหญ่บ้านกระเเดะแจะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่มาจัดกรรมเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภัคดีที่มีต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชาวบ้านด้วยการเล่นกีฬา ตลอดจนร่วมกันเดินรณรงค์จำกัดลูกน้ำยุงลายบริเวณโดยรอบหมู่บ้าน


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สาขานิเทศศาสตร์ มรส. ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี