ภาพเป็นข่าว...วันนี้(17 ตุลาคม 2560) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 NBT ถ่ายทำรายการข่าวดอกดาวเรืองปลูกจำนวน 19,999 ต้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน โดยมี ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผศ.พจนีย์ สุวัฒนานุกร รองผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

กนกรัตน์ ศรียาภัย ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี