มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมมอบนโยบาย ในการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี