มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) รวมพลังจิตอาสาเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อาคารสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เพื่อรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม จากคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเละผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป เพื่อช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อาจารย์ วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มรส.เผยว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่บริเวณต้นน้ำ ซึ่งตอนนี้น้ำเริ่มลดปริมาณแล้ว ชาวบ้านเริ่มกลับเข้าบ้านเรือนแล้ว อีกส่วนคือพื้นที่บริเวณปลายน้ำ ซึ่งเป็นทางผ่านของมวลน้ำที่จะไหลลงแม่น้ำหรือสู่ทะเลต่อไป พื้นที่ส่วนนี้กลายเป็นที่รับน้ำ จึงมีน้ำท่วมหลากอย่างรวดเร็ว แม้จะไม่มีฝนตก ทางศูนย์จึงส่งอาสาสมัครเข้าไปพร้อมกับถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือและสร้างกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย


ด้าน นายพีรพงษ์ หมื่นหลัก นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี3 กล่าวว่า ตนและนายวราวุธ เปืองเมือง ปี 4 ได้พบเจอเห็นพี่น้องชาวปักษ์ใต้ที่ประสบอุทุกภัย จึงชวนกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีจิตอาสารวมไปถึงคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่มาช่วยระดมทุนและเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวปักษ์ใต้ที่เดือดร้อน เพราะสิ่งพวกเราทำมันคือ ความสุขที่เราได้รับและได้สัมผัสมันจริงๆ จากแววตา จากคำขอบคุณของพี่น้องพี่ประสบภัยน้ำท่วม ที่รอคอยการช่วยเหลือ ทำให้มีแรงบันดาลใจและแรงผลักดันที่จะทำมันต่อไป


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี