มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส. ) จับมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ด้ามขวาน วิจิตรตระการล้ำสมัย เด็กใต้สร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลนวัตกรรม” ซึ่ง มรส.ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ละหุ่นยนต์ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้ จะเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ แสดงศักยภาพของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ตามที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ สามารถตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีโอกาสที่จะต่อยอดไปในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ในที่สุด

ด้าน นายสุกฤษฎิ์ เกื้อหนุน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รร.บ้านบางเหรียง จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นประโยชน์ของการนำหุ่นยนต์มาเป็นสื่อ ในการพัฒนาออกแบบเทคโนโลยีเรียนการสอน ที่สร้างสรรค์ นำความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ มาบูรณาการกับการเรียนรู้ ซึ่งการประกวดครั้งนี้จะช่วยกระตุ้น ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจที่ประดิษฐ์หุ่นยนต์ สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนและเยาวชนของชาติต่อไป


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี