เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ผนึกกำลังผู้นำท้องถิ่น ผู้ประกอบการหอพัก และตัวแทนจากชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ระดมความคิดตั้งเป้าแก้ไขปัญหาขยะให้เป็นรูปธรรม โดยมีหน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ เป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้แก่ชาวบ้าน หวังสร้างมูลค่าขยะในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

อ.จุฑารัตน์ ธาราทิศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มรส. เปิดเผยว่า ประเด็นปัญหาขยะถือเป็นประเด็นหลักของชุมชน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีปริมาณมากและเพิ่มขึ้นทุกวันโดยเยาวชนและรวมถึงชาวบ้านส่วนใหญ่ถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดขยะ ดังนั้น เป้าหมายที่เราจะต้องเร่งแก้ปัญหาให้มีระบบจัดการขยะ คือ ชาวบ้านและเยาวชนที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ทั้งในเขตตำบลขุนทะเล

ด้าน นาง ปัทมา ฤทธิกัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัญหาขยะจัดเป็นปัญหาหลักที่ทางหมู่บ้านต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน แต่หากมีแค่คนจำนวนน้อยที่เห็นความสำคัญ ปัญหาขยะก็คงจะไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและหน่วยบริการวิชาการ ที่ให้ความสำคัญและจัดเวทีในการร่วมแก้ปัญหาในท้องถิ่นขึ้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในหัวใจของชาวบ้านในการบริหารจัดการขยะอีกด้วย

โดยภายหลังการระดมความคิดก็มีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและวัสดุธรรมชาติ โดยการทำลงในวัสดุที่หาได้ในครัวเรือน อาทิ ตะกร้าผ้าเก่าๆ ถังน้ำต่างๆ โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ร่วมเป็นวิทยากร เผยเคล็ดลับของการทำปุ๋ยนี้ว่า “การทำปุ๋ยจากเศษอาหารจากที่อื่นนั้นอาจจะส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ แต่สามารถกำจัดได้โดยการทำให้คล้ายกับขนมชั้น ชั้นแรกให้ปูด้วยใบไม้ให้ได้ความหนาพอสมควร ตามด้วยเศษอาหารทำอย่างนี้สลับกันไปมาจนเต็มชั้นตะกร้า และชั้นบนสุดให้ปิดด้วยใบไม้” และการทำปุ๋ยนั้นสามารถผสม น้ำ EM และ กากน้ำตาลสด ตามความเหมาะสมก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยอีกด้วย


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

ฝ่ายสื่อสารองคืกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี