มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)นายศักดา ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มรส. นำคณะผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬาที่เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 รอบมหกรรม "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งกำหนดการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22–31 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 39 ชนิด ประกอบไปด้วย 10 ชนิด กีฬาสากล 21 ชนิด กีฬาทั่วไป 3 ชนิด กีฬาไทย 3 ชนิด และกีฬาสาธิต 2 ชนิด


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

ธีรภัทร อาศิรพจน์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี