มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวิภาวดีรังสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดี มรส.เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ และนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลโทสุรใจ แจ้งจิตต์ ผบ.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก มาเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพภาค 4 ค่ายวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯได้สนับสนุนนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคม

ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวิภาวดีรังสิต มีภารกิจหลักคือการควบคุม บังคับบัญชา กำกับดูแล การต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ ของหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และหน่วยต่าง ๆ ที่ได้รับการสมทบหรือขึ้นควบคุมทางยุทธการ ซึ่งจะเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของอากาศยาน ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิด และคอยแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวของอากาศยานให้กับหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการวางแผนและประสานการใช้อาวุธต่อสู้อากาศยานในพื้นที่ส่วนหลังที่รับผิดชอบ


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

กฤษพงษ์ แก้วอ่อน ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี