บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมใจสร้างสุขภาพกาย ใจ ที่แข็งแรง ลดความเครียด มุ่งสร้างผลงานทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านโครงการ"Dance หลังเวลาราชการ" ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที นักศึกษา มีสุขภาพที่แข็งแรงโดยการเต้นเเอโรบิค หลังเวลาราชการ ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาการออกกำลังกายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนทำงาน เนื่องจากการทำงานในออฟฟิสต้องนั่งอยู่ในอิริยาบทเดิมๆตลอดวัน ส่งผลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวนมากเกิดปัญหาสุขภาพ อาทิ โรคไขข้ออักเสพ ปวดหลัง ภูมิแพ้ อันมีสาเหตุมาจากการขาดการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์จึงริเริ่ม โครงการ "Dance หลังเวลาราชการ" ขึ้นโดยมีนักศึกษาแกนนำจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกำลังหลักในการจัดโครงการโดยที่ผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใจจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ด้าน นายคทาวุธ สวยงาม นักศึกษาแกนนำโครงการ "Dance หลังเวลาราชการ" กล่าวว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีได้มองเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ในช่วงเย็น ทางคณะจึงเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีจิตอาสาเเละความสามารถในการเต้นเเอโรบิคมานำการเต้นออกกำลังกาย เนื่องจากการเต้นแอโรบิคนั้นจะทำให้ผู้เต้นได้ทั้งความสนุกเเละออกกำลังไปในตัวเหมาะแก่การออกกำลังกายของคนทุกเพศ ทุกวัย

โดยผู้เข้าร่วมโครงการ "Dance หลังเวลาราชการ" ทุกคนจะได้ตรวจสุขภาพและวัดค่าBMI(การคำควณค่าดัชนีมวลการ)ก่อนการเต้นเเละหลังการเต้น รวมไปถึงกับวัดน้ำหนักของผู้ของกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. ของทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

นิกร สุวรรณโณ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี