มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ทีมพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ อาสาสมัครกู้ชีพ และอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน อย่างถูกต้อง และทันท่วงที โดยมี บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาชมรมกู้ชีพ กู้ภัย มรส. เข้าร่วมมากกว่า 400 คน เมื่อระหว่างวันที่ 27 -28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า การจะช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด หลักสูตรการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจึงเป็นอีกหลักสูตรที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากมาก ที่จะส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีชีวิตรอดและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสมและทันท่วงที


ด้าน นายคมกฤษณ์ พรมมาก ประธานชมรมนักศึกษาอาสากู้ชีพ กู้ภัย มรส. เปิดเผยว่า โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเป็นสิ่งที่คณะกรรมการชมรมนักศึกษากู้ชีพ กู้ภัย มรส.ตั้งใจที่จะจัดขึ้น เพราะได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ มีความรู้ และสามารถ มีทักษะในการปฐมพยาบาลให้การช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บขั้นวิกฤติ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร/ว่าที่ ร.ต. ทนงศักดิ์ ปิ่นแก้ว ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี