ชาวราชภัฏสุราษฎร์ฯ เเห่ชื่นชมหลังทับนักกีฬานักศึกษากวาดเหรียญรางวัลคว้าอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เเละเป็นที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาทั่งภาคใต้ ในการเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี(มรส.) จัดทับนักกีฬาลงสนามสู่ศึกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ซึ่งมีสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 100 สถาบัน จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 15,000 คน โดยกวดมาทั้งหมด 4 ทอง 4 เงิน 5 ทองแดง จบอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อันดับที่ 21 ของสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศมากกว่า 100 สถาบัน

โดยในส่วนของราชภัฏสุราฎร์ธานีได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 4 เหรียญ จากนางสาวจุฑามาศ โขนขำ ในประเภทกีฬา วิ่ง 1,500 เมตรหญิง วิ่ง 800 เมตรหญิง  วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรหญิง และนางสาวรัชดา ตาหลี จากการวิ่ง 400 เมตรหญิง เหรียญเงิน 4 รางวัล จากนางสาวจุฑามาศ โขนขำ ในประเภทกีฬาวิ่ง 400 เมตรหญิง จากนางสาวมลธิตา สมบัติชัย นางสาวรัตมล จันทร์ทองอ่อน นางสาวจุฑามาศ โขนขำ และนางสาวรัชดา ตาหลี ในประเภท วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรหญิง นางสาวเจนจิรา แซ่เตียว จากมวยไทยสมัครเล่น ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. หญิง นายประวีณ โลกวิจิตร จากมวยไทยสมัครเล่น ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. ชาย เหรียญทองแดง 5 รางวัล จากนางสาวธนาภรณ์ จันทร์อ่อน กระโดดไกลหญิง นางสาวมลธิตา สมบัติชัย นางสาวรัชดา ตาหลี นางสาวจุฑาวัลย์ ตุลยนิษก์ นางสาวสุนิสา สังข์ทอง ในการวิ่งผลัด 4 x 100 เมตรหญิง นายวุฒิชัย สงวนลักษณ์ มวยไทยสมัครเล่น เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก.ชาย นายณัฐพล วิบูลศิลป์ มวยไทยสมัครเล่น ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก.ชาย และนายอภิสิทธิ์ ภวังค์คา มวยไทยสมัครเล่น ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก.ชาย


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

ธีรภัทร อาศิรพจน์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี