มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)จัดโครงการตำราราชาภิเษก เปิดโอกาสให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยร่วมเขียนตำราตามศาสตร์ที่เชียวชาญกว่า 68 เล่ม สร้างศักยภาพทางวิชาการ สืบสานพระราชปณิธานรัชการที่ 10 เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคมและชุมชน

alt


รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะที่เป็นชาว “ราชภัฏ” คนของพระราชาที่มีเจตจำนงแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 จึงจัดโครงการตำราราชาภิเษก เพี่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภัคดีเป็นราชสักการะแด่สมเด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร ที่ทรงสร้างสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ มหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ร่วมกันผลิตตำราที่มีคุณค่า ตามศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกว่า 68 เล่ม เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกกลุ่ม


โดยมหาวิทยาลัยมีความเชื่อว่าการผลิตตำราหรือหนังสือ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน วงการวิชาชีพ และต่อสังคม ที่สำคัญยังเป็นโอกาสให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ใช้ผลผลิตจากโครงการนี้ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีขีดความสามารถในการพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยาชภัฏสุราษฎร์ธานี