คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 810 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  9 พ.ย. 2563ประกาศ การทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะนักศึกษาที่แจ้งความจำนงไว้)Teerawat Kitngam
  9 พ.ย. 2563ประกาศ แจ้งแนวทางปฏิบัติบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ประสงค์จะนำผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณกองพัฒนานักศึกษา
  2 พ.ย. 2563สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ SRU Rajabhat Camping 2021 http://admission.sru.ac.th/tcas64/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  26 ต.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563กองพัฒนานักศึกษา
  17 ต.ค. 2563สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศTeerawat Kitngam
  15 ต.ค. 2563การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา ภาคปกติ (รหัสนักศึกษา 60) ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test ผ่านระบบออนไลน์Teerawat Kitngam
  3 ต.ค. 2563กำหนดรับบัตรประจำตัวนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
  11 ก.ย. 2563สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)Teerawat Kitngam
  1 ก.ย. 2563เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศTeerawat Kitngam
  18 ส.ค. 2563ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563กองพัฒนานักศึกษา
  18 ส.ค. 2563ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563กองพัฒนานักศึกษา
  15 ส.ค. 2563ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  10 ส.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ทำสัญญาวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563)กองพัฒนานักศึกษา
  10 ส.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ทำสัญญาวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563)กองพัฒนานักศึกษา
  10 ส.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ทำสัญญาวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563)กองพัฒนานักศึกษา
  10 ส.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ทำสัญญาวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563)กองพัฒนานักศึกษา
  10 ส.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ทำสัญญาวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563)กองพัฒนานักศึกษา
  3 ส.ค. 2563แบบฟอร์มสติกเกอร์ติดรถ สำหรับนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
  23 ก.ค. 2563รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 ร่วมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศTeerawat Kitngam
  22 ก.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563กองพัฒนานักศึกษา
  13 ก.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563กองพัฒนานักศึกษา
  25 มิ.ย. 2563รับสมัครทดสอบ Digital Literacy Certification (IC3) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 (รหัสนักศึกษา 60-61) แก้กิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนมิถุนยาน 2563Teerawat Kitngam
  16 มิ.ย. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563กองพัฒนานักศึกษา
  19 พ.ค. 2563สมัครทดสอบ Digital Literacy Certification (IC3) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 (รหัสนักศึกษา 60-61)Teerawat Kitngam
  14 เม.ย. 2563ประกาศรับสมัครสมาชิกสภานักศึกษาจากตัวแทนคณะ ๆ ละ 2 คนกองพัฒนานักศึกษา
  9 เม.ย. 2563ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนเมษายน 2563 ปรับปรุงTeerawat Kitngam
  7 เม.ย. 2563ประกาศการซ่อมเสริมกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5กองพัฒนานักศึกษา
  16 มี.ค. 2563ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการกองพัฒนานักศึกษา
  16 มี.ค. 2563ประกาศการร่วมกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนมีนาคม 2563 Teerawat Kitngam
  28 ก.พ. 2563ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4Teerawat Kitngam
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 27 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>