คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 789 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  25 มิ.ย. 2563รับสมัครทดสอบ Digital Literacy Certification (IC3) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 (รหัสนักศึกษา 60-61) แก้กิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนมิถุนยาน 2563Teerawat Kitngam
  16 มิ.ย. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563กองพัฒนานักศึกษา
  19 พ.ค. 2563สมัครทดสอบ Digital Literacy Certification (IC3) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 (รหัสนักศึกษา 60-61)Teerawat Kitngam
  14 เม.ย. 2563ประกาศรับสมัครสมาชิกสภานักศึกษาจากตัวแทนคณะ ๆ ละ 2 คนกองพัฒนานักศึกษา
  9 เม.ย. 2563ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนเมษายน 2563 ปรับปรุงTeerawat Kitngam
  7 เม.ย. 2563ประกาศการซ่อมเสริมกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5กองพัฒนานักศึกษา
  16 มี.ค. 2563ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการกองพัฒนานักศึกษา
  16 มี.ค. 2563ประกาศการร่วมกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนมีนาคม 2563 Teerawat Kitngam
  28 ก.พ. 2563ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4Teerawat Kitngam
  25 ก.พ. 2563ประกาศผลรับสมัครเลือกตั้งผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563กองพัฒนานักศึกษา
  20 ก.พ. 2563รับสมัครคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กองพัฒนานักศึกษา
  19 ก.พ. 2563 ประกาศการร่วมกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) (Update เดือนกุมภาพันธ์ รอบ 2)Teerawat Kitngam
  17 ก.พ. 2563ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563กองพัฒนานักศึกษา
  15 ก.พ. 2563รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารในปี 2563กองพัฒนานักศึกษา
  30 ม.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษากองคลัง
  7 ม.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กองพัฒนานักศึกษา
  24 ธ.ค. 2562ประกาศการร่วมกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)Teerawat Kitngam
  19 ธ.ค. 2562ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม Christmas Day 2019 วันที่ 24 ธันวาคม 2562Teerawat Kitngam
  16 ธ.ค. 2562ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562กองพัฒนานักศึกษา
  6 ธ.ค. 2562ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 กองพัฒนานักศึกษา
  3 ธ.ค. 2562ประกาศการแก้กิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59Teerawat Kitngam
  3 ธ.ค. 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทุนมีความประพฤติดีและผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1-3กองพัฒนานักศึกษา
  22 ต.ค. 2562การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562กองพัฒนานักศึกษา
  21 ต.ค. 2562ประกาศรายชื่อรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนนักศึกษามีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 รอบที่ 2กองพัฒนานักศึกษา
  10 ต.ค. 2562ประกาศการผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2562กองพัฒนานักศึกษา
  1 ต.ค. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1Teerawat Kitngam
  24 ก.ย. 2562ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อ หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ขอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานีกองพัฒนานักศึกษา
  23 ก.ย. 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 และรับสมัครนักศึกษาทุนที่ยังไม่ครบเพิ่มเติมกองพัฒนานักศึกษา
  6 ก.ย. 2562แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกองพัฒนานักศึกษา
  6 ก.ย. 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2562กองพัฒนานักศึกษา
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 27 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>