แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ตรวจสอบรูปในระบบต้องเป็นชุดครุยเท่านั้น ให้สแกนรูปชุดครุย ส่งมาทาง e-mail tabian.sru@gmail.com พิมพ์ชื่อและนามสกุล และรหัสประจำตัวนักศึกษามาให้เรียบร้อย
Friday, 17 February 2017 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน