SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พิมพ์รายชื่อนักศึกษาพร้อมแถบบาร์โค๊ดเพื่อใช้สแกนกิจกรรมนักศึกษา
Thursday, 01 June 2017 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา