แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
CP ALL รับสมัครนักศึกษาฝึกงานร้าน 7-ELEVEn
Tuesday, 27 February 2018 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในความร่วมมือกับคณะวิทยาการจัดการ เปิดรับนักศึกษาฝึกงานร้าน 7-ELEVEn ในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงั้น เกาะเต่า ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หรือนักศึกษาที่สนใจ อายุระหว่าง 19-25 ปี
  • มีใจรักในงานบริการ มีนุษยสัมพันธ์ดี และต้องการหารายได้พิเศษ
  • มีความสื่อสัตย์สุจริต
  • ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

สวัสดิการ

  • ค่าตอบแทน 388-412 บาท/วัน รายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,000-11,000 บาท
  • ฟรีค่าที่พัก และค่าเดินทางไปทำงานครั้งแรก
  • เกรียติบัตรผ่านการปฏิบัติงานจากบริษัทฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับจำนวน 100 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 077913363 (คุณธนากร)

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข่าวดีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) รับสมัครทุนนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12-21 กันยายน 2561
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60 ให้ตรวจสอบรูปในระบบบริการการศึกษา ต้องเป็นรูปชุดครุยเท่านั้น ให้สแกนรูปส่งมาทาง E-MAIL tabian.sru@gmail.com เตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2561
   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน สิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2561