แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
การใช้งานอินเทอร์เน็ต อีเมล์สำหรับนักศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
Tuesday, 03 July 2018 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

การใช้งานอินเทอร์เน็ต อีเมล์สำหรับนักศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้งานและร่วมกิจกรรมตามคุ่มือ เอกสารแนบ