คำค้น :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 680 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  9 มิ.ย. 2556ประกาศเรื่องการต่อทะเบียนชมรมหรือการจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
  9 มิ.ย. 2556ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2556
  5 มิ.ย. 2556รหัสนักศึกษาใหม่ ปี 1 รหัส56 ศูนย์การศึกษาอำเภอเกาะสมุย ที่รายงานตัววันที่ 1 มิ.ย.56
  2 มิ.ย. 2556ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2556
  31 พ.ค. 2556แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ต้องดำเนินการและติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  31 พ.ค. 2556นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2556 ทุกชั้นปี ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็น 1 งวดเท่านั้น ไม่มีการแบ่งจ่าย ตามปฎิทินวิชาการ
  30 พ.ค. 2556การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 2 มิถุนายน 2556 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บท.
  29 พ.ค. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาคกศ.บท. 2556
  29 พ.ค. 2556แจ้งกำหนดการลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2556
  23 พ.ค. 2556รายชื่อนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รหัส56 ปี1 ทุกคณะ
  21 พ.ค. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนักศึกษาใหม่ภาคกศ.บท.ศูนย์สุราษฎร์ธานี และ ศูนย์เกาะสมุย สอบวันที่ 26 พ.ค.2556 เวลา 09.00-11.00 น.
  21 พ.ค. 2556กำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556
  20 พ.ค. 2556ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท.นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
  18 พ.ค. 2556การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 19 พ.ค. 56 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
  14 พ.ค. 2556บาร์โค้ดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อใช้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
  9 พ.ค. 2556การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  7 พ.ค. 2556การให้บริการของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  7 พ.ค. 2556นักศึกษาธุรกิจการบิน และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1
  4 พ.ค. 2556กำหนดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
  26 เม.ย. 2556ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2556
  4 เม.ย. 2556รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. 2556 ขายใบสมัครวันที่ 10 เม.ย. - 15 พ.ค.56
  12 มี.ค. 2556รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการดำเนินงานกองทุน ประจำปีการศึกษา 2556
  8 มี.ค. 2556การเรียนการสอนชดเชยในภาคเรียนที่ 3/2555
  7 มี.ค. 2556รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
  4 มี.ค. 2556รายชื่อนักศึกษาที่ค้างชำระค่าหอพักนักศึกษา ไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้
  28 ก.พ. 2556กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
  26 ก.พ. 2556ประกาศด่วน ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าประเมินอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.- 8 มี.ค.25556 หากไม่เข้าประเมินจะไม่สามารถเข้าระบบและเช็คเกรดได้
  22 ก.พ. 2556ประกาศจากฝ่ายทะเบียน นักศึกษาที่เข้าสอบต้องแต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยและต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบทุกครั้ง
  21 ก.พ. 2556รับนักศึกษาปฏิบัติงานเข้ารับโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน( หลายอัตรา)
  21 ก.พ. 2556ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2555
กำลังแสดงหน้าที่ 17 จากทั้งหมด 23 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   หน้าถัดไป>>