SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 650 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  1 มี.ค. 2555รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติหน้าที่ตรวจการประจำวัน
  28 ก.พ. 2555รับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ – ๔ (นักศึกษารหัส ๕๔ และรหัส ๕๒) ชั้นปีละ ๒ คน
  23 ก.พ. 2555ประกาศชมรมหรือสโมสรนักศึกษาที่ต้องการรับทุนสนับสนุนการออกค่าอาสา กฟผ. เพาะเมล็ดพันธ์จิตอาสาพัฒนาสังคม ติดต่อรับเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา
  22 ก.พ. 2555กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
  17 ก.พ. 2555เอกสารสำหรับการขอจัดตั้งชมรมและต่อทะเบียนชมรม ประจำปีการศึกษา 2555
  13 ก.พ. 2555ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน สำหรับคนที่เลือกโปรแกรมใหม่ในวันที่ 2- 9 ก.พ.2555
  12 ก.พ. 2555ประกาศการจัดตั้งหรือต่อทะเบียนชมรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
  2 ก.พ. 2555ผู้สมัครที่ สอบไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบรายชื่อ และเลือกโปรแกรม/สาขาใหม่ ผ่านทางระบบออนไลน์ ในวันที่ 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2555 ต้องเป็นคนที่เคยสมัคร รอบโควต้า แล้วเท่านั้น
  2 ก.พ. 2555ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2554 และการเรียนชดเชย
  23 ม.ค. 2555ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควต้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555
  31 ม.ค. 2555ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  31 ม.ค. 2555ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ปี 2554
  29 ม.ค. 2555ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ไม่ผ่านกิจกรรมสมรรถนะ 9ฐาน และกิจกรรมบังคับ ประจำปี 2555
  24 ม.ค. 2555ให้นักศึกษากลุ่มเรียนดังต่อไปนี้ มารับบัตรนักศึกษา(เพิ่มเติม) ที่ห้องทะเบียน
  17 ม.ค. 2555ประกาศรายชื่อนักศึกษา ประเภท Road Show ที่จะสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 ม.ค. 55
  17 ม.ค. 2555ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มเรียนทุกกลุ่มเรียนเข้าร่วมประชุม
  14 ม.ค. 2555ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควต้า สอบสัมภาษณ์วันที่ 20 มกราคม 2555
  10 ม.ค. 2555กำหนดการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  2 ม.ค. 2555ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2555
  27 ธ.ค. 2554รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ โดยวิธีการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2555
  19 ธ.ค. 2554รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2555
  2 ธ.ค. 2554ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 2554
  17 พ.ย. 2554ประกาศเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2554
  8 พ.ย. 2554ประกาศให้ตัวแทนนักศึกษา ปี 1 รหัส54 ภาคปกติ มารับบัตรนักศึกษาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 พ.ย. 2554รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 ประเภทรับตรง(โควต้า) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2554
  25 ต.ค. 2554ให้นักศึกษาทุกชั้นปีทั้งภาคปกติ และ ภาคกศ.บท.เข้าลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 ตุลาคม 2554 นี้เท่านั้น
  19 ต.ค. 2554ประกาศเปลี่ยนสถานที่เรียนของหน่วยบริการการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร 2/2554
  17 ต.ค. 2554รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2554
  11 ต.ค. 2554ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 1/2554
  6 ต.ค. 2554ดาว์นโหลดคู่มือการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กำลังแสดงหน้าที่ 20 จากทั้งหมด 22 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   หน้าถัดไป>>