คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 787 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  18 พ.ค. 2556การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 19 พ.ค. 56 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  14 พ.ค. 2556บาร์โค้ดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อใช้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
  9 พ.ค. 2556การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖กองพัฒนานักศึกษา
  7 พ.ค. 2556การให้บริการของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 พ.ค. 2556นักศึกษาธุรกิจการบิน และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 พ.ค. 2556กำหนดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556กองพัฒนานักศึกษา
  26 เม.ย. 2556ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 เม.ย. 2556รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. 2556 ขายใบสมัครวันที่ 10 เม.ย. - 15 พ.ค.56สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  12 มี.ค. 2556รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการดำเนินงานกองทุน ประจำปีการศึกษา 2556กองพัฒนานักศึกษา
  8 มี.ค. 2556การเรียนการสอนชดเชยในภาคเรียนที่ 3/2555สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 มี.ค. 2556รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 มี.ค. 2556รายชื่อนักศึกษาที่ค้างชำระค่าหอพักนักศึกษา ไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  28 ก.พ. 2556กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖กองพัฒนานักศึกษา
  26 ก.พ. 2556ประกาศด่วน ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าประเมินอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.- 8 มี.ค.25556 หากไม่เข้าประเมินจะไม่สามารถเข้าระบบและเช็คเกรดได้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  22 ก.พ. 2556ประกาศจากฝ่ายทะเบียน นักศึกษาที่เข้าสอบต้องแต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยและต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบทุกครั้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  21 ก.พ. 2556รับนักศึกษาปฏิบัติงานเข้ารับโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน( หลายอัตรา)กองพัฒนานักศึกษา
  21 ก.พ. 2556ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2555สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  21 ก.พ. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาเพิ่มเติม นักศึกษาโควต้าครุศาสตร์ 2556 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 ก.พ. 2556ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบปลายภาคหน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร 2/2555สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  12 ก.พ. 2556ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมนิทรรศการชมรม จากวันที่ 14 ก.พ.2556 เป็นวันเสาร์ ที่ 16 ก.พ. 2556 ณ ลานด้านข้างหอประชุมวชิราลงกรณกองพัฒนานักศึกษา
  7 ก.พ. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาโควต้า และ ROADSHOWสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  6 ก.พ. 2556ประกาศจากฝ่ายทะเบียน จะเดินการตัดเกรด I เป็น E ในวันที่ 6 มีนาคม 2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 ก.พ. 2556ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครหัวหน้าเครือข่ายนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖กองพัฒนานักศึกษา
  1 ก.พ. 2556ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2555กองพัฒนานักศึกษา
  28 ม.ค. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบสัมภาษณ์ นักศึกษารอบรับตรง (ROADSHOW 2556)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 ม.ค. 2556สมุดบันทึกกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
  25 ม.ค. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษารอบรับตรง (โควต้า) 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  24 ม.ค. 2556การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕กองพัฒนานักศึกษา
  15 ม.ค. 2556สรุปจำนวนผู้สมัครรอบโคว์ต้าทั้งหมด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 ม.ค. 2556กำหนดการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนงวดที่ 2 ของนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. 2/2555สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำลังแสดงหน้าที่ 21 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>