คำค้น :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 700 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  27 เม.ย. 2559ประกาศ ให้นายพีระพล เมืองด้วง มาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน
  27 เม.ย. 2559การประเมินความพึงพอใจ การเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ Speexx 2/2558
  27 เม.ย. 2559การเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 3/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลิกดูประกาศ
  26 เม.ย. 2559ประกาศเรื่องการเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยนักศึกษาร่วมใจสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
  21 เม.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559
  20 เม.ย. 2559ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 และเทอม 1/2559
  19 เม.ย. 2559แจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
  18 เม.ย. 2559สรุปห้องสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2559 แต่ละสาขาวิชา นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
  18 เม.ย. 2559การทำแบบทดสอบ English A2 Progress Test สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา GED1003 และ GED1004 2/2558
  18 เม.ย. 2559การทำแบบทดสอบ English A2 Final Test สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา GED1003 และ GED1004 2/2558
  17 เม.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบยื่นความจำนง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559
  8 เม.ย. 2559ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฯ
  7 เม.ย. 2559การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  4 เม.ย. 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษา (เพิ่มเติมบางสาขาวิชา) ยื่นความจำนงออนไลน์ วันที่ 5 - 12 เมษายน 2559
  3 เม.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2559
  30 มี.ค. 2559ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  29 มี.ค. 2559ประกาศเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
  25 มี.ค. 2559ประกาศเรื่องรายชื่อผู้สมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
  14 มี.ค. 2559ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2559 (รอบพิเศษ คณะครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  13 มี.ค. 2559รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
  4 มี.ค. 2559ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วน) นักศึกษาภาคปกติ ที่ยังไม่ได้ประเมินอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 1/2558 ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 เท่านั้น
  4 มี.ค. 2559ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุ รอบที่ 5 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
  26 ก.พ. 2559ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  26 ก.พ. 2559ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙
  18 ก.พ. 2559ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2559 ณ กองพัฒนานักศึกษา
  12 ก.พ. 2559การประชุมหัวหน้าเครือข่ายนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  10 ก.พ. 2559ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา รายชื่อนักศึกษารับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ รอบที่ 4 ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ณ กองพัฒนานักศึกษา
  3 ก.พ. 2559ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 27 ระดับปริญญาตรี
  29 ม.ค. 2559สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2558
  25 ม.ค. 2559ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559
กำลังแสดงหน้าที่ 9 จากทั้งหมด 24 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   หน้าถัดไป>>