แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศให้บัณฑิตรายชื่อดังนี้ ให้ส่งรูปที่สวยครุยวิทยะฐานกับฝ่ายทะเบียน
Friday, 13 October 2017 เขียนโดย :   Peerapat Prompan
รายชื่อบัณฑิต รายชื่อบัณฑิต
 • โดยส่งผ่าน Emaill : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  แนบรูป ไฟล์ .jpg เท่านั้น
  พร้อมรหัส และชื่อสกุล
 • หรือทางเฟส Anne's K. Rattanawit 
  เพื่อจัดบัตรประจำตัวบัณฑิต  ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560
  (บัณฑิตที่ไม่มีรายชื่อดังประกาศแสดงว่าข้อมูลรูปถ่ายถูกต้องแล้ว)

  หากมีข้อสงสัยประกาศ ติดต่อ 088-7653004 หรือ 077-9133-333 ต่อ 6601
ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   โครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
   ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียน ของนักศึกษา ภาคกศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2561
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม
   องค์การนักศึกษา ภาคปกติ ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลง สมัครประกวดโครงการ sru music award ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ