SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศให้บัณฑิตรายชื่อดังนี้ ให้ส่งรูปที่สวยครุยวิทยะฐานกับฝ่ายทะเบียน
Friday, 13 October 2017 เขียนโดย :   Peerapat Prompan
รายชื่อบัณฑิต รายชื่อบัณฑิต
 • โดยส่งผ่าน Emaill : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  แนบรูป ไฟล์ .jpg เท่านั้น
  พร้อมรหัส และชื่อสกุล
 • หรือทางเฟส Anne's K. Rattanawit 
  เพื่อจัดบัตรประจำตัวบัณฑิต  ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560
  (บัณฑิตที่ไม่มีรายชื่อดังประกาศแสดงว่าข้อมูลรูปถ่ายถูกต้องแล้ว)

  หากมีข้อสงสัยประกาศ ติดต่อ 088-7653004 หรือ 077-9133-333 ต่อ 6601
ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจร่วม โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
   สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2560
   ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนีติดต่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ(ตกค้างรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ) ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2561 จำนวน 11 คน
   เปลี่ยนแปลง ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ด่วนที่สุด
   ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนีติดต่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป