แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศให้บัณฑิตรายชื่อดังนี้ ให้ส่งรูปที่สวยครุยวิทยะฐานกับฝ่ายทะเบียน
Friday, 13 October 2017 เขียนโดย :   Peerapat Prompan
รายชื่อบัณฑิต รายชื่อบัณฑิต
 • โดยส่งผ่าน Emaill : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  แนบรูป ไฟล์ .jpg เท่านั้น
  พร้อมรหัส และชื่อสกุล
 • หรือทางเฟส Anne's K. Rattanawit 
  เพื่อจัดบัตรประจำตัวบัณฑิต  ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560
  (บัณฑิตที่ไม่มีรายชื่อดังประกาศแสดงว่าข้อมูลรูปถ่ายถูกต้องแล้ว)

  หากมีข้อสงสัยประกาศ ติดต่อ 088-7653004 หรือ 077-9133-333 ต่อ 6601
ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ภาคปกติที่ขอลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3/2560
   องค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นอนุกรรมการและนักศึกษารุ่นพี่แกนนำรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
   ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing house ด่วน! จะปิดระบบในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
   ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2561 และรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2561
   ขอเชิญนักศึกษา ภาคปกติ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560