แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
CP ALL รับสมัครนักศึกษาฝึกงานร้าน 7-ELEVEn
Tuesday, 27 February 2018 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในความร่วมมือกับคณะวิทยาการจัดการ เปิดรับนักศึกษาฝึกงานร้าน 7-ELEVEn ในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงั้น เกาะเต่า ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หรือนักศึกษาที่สนใจ อายุระหว่าง 19-25 ปี
  • มีใจรักในงานบริการ มีนุษยสัมพันธ์ดี และต้องการหารายได้พิเศษ
  • มีความสื่อสัตย์สุจริต
  • ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

สวัสดิการ

  • ค่าตอบแทน 388-412 บาท/วัน รายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,000-11,000 บาท
  • ฟรีค่าที่พัก และค่าเดินทางไปทำงานครั้งแรก
  • เกรียติบัตรผ่านการปฏิบัติงานจากบริษัทฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับจำนวน 100 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 077913363 (คุณธนากร)

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2561
   ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ใต้หอประชุมวชิราลงกรณ
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561
   ขอเชิญนักศึกษา กศ.บท. ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ บริเวณระหว่างอาคารกาญจนาภิเษกฯ กับ คณะวิทยาการจัดการ
   กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2560