แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
Tuesday, 01 October 2019 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1โดยรับสมัครไปแล้วนั้น บัดนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและห้องอบรมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 5-6 ต.ค. 62
  • รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 19-20 ต.ค. 62
  • รุ่นที่ 6 อบรมวันที่ 26-27 ต.ค. 62

หมายเหตุ

เวลา 09.00 - 16.00 น. อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สวมชุดสุภาพข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562
   ประกาศการแก้กิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทุนมีความประพฤติดีและผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1-3
   การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   ประกาศรายชื่อรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนนักศึกษามีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 รอบที่ 2