แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Tuesday, 01 September 2020 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณสมบัติ

  • ป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 รหันนักศึกษา 62-63
  • ลงทะเบียนสมัครออบรมออนไลน์ และสอบวัดความรู้ด้านดิจิทัล คลิกที่นี้เพื่อสมัคร
  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • วันที่สอบ 9 กันยายน 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
  • รายละเอียดอื่น ๆ ศูนย์คอมพิวเตอร์จะแจ้งทางอีเมล