Teerawat Kitngam

Teerawat Kitngam


Website URL:

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในความร่วมมือกับคณะวิทยาการจัดการ เปิดรับนักศึกษาฝึกงานร้าน 7-ELEVEn ในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงั้น เกาะเต่า ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หรือนักศึกษาที่สนใจ อายุระหว่าง 19-25 ปี
 • มีใจรักในงานบริการ มีนุษยสัมพันธ์ดี และต้องการหารายได้พิเศษ
 • มีความสื่อสัตย์สุจริต
 • ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

สวัสดิการ

 • ค่าตอบแทน 388-412 บาท/วัน รายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,000-11,000 บาท
 • ฟรีค่าที่พัก และค่าเดินทางไปทำงานครั้งแรก
 • เกรียติบัตรผ่านการปฏิบัติงานจากบริษัทฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับจำนวน 100 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 077913363 (คุณธนากร)

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์" ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฎิบัติการทางภาษา 1 ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมติดต่อรับวุฒิบัติการเข้าร่วมโครงการ ได้ที่สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กำหนดการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาฯ ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ๙ ฐานกิจกรรม สำหรับฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานที่ ๓ ดำเนินการและควบคุม
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่านักศึกษาบางส่วนยังขาดกิจกรรมในฐานดังกล่าว ดังนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ที่กิจกรรมฐาน ๓ ร่วมกิจกรรมการทดสอบวัดความรู้ทักษะมาตาฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ โดยสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ให้นักศึกษาสมัครร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เท่านั้น (อีเมลที่สมัครต้องเป็น gmail.com เท่านั้น)
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์จะยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านอีเมลที่นักศึกษาสมัครในวัน วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 • นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมทดสอบด้วยระบบข้อสอบออนไลน์วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เท่านั้น
 • นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ กำหนดจะได้ฐานกิจกรรมในฐาน ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 10