ความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) การสร้างความร่วมมือกันทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ งานวิจัย ตลอดจนการจัดการประชุมสัมมนาและการเข้าร่วมหลักสูตรที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยมี ข้อตกลงร่วมกัน บันทึกความร่วมมือทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีลงนามกับ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

altมหาวิทยาลัย/สถาบัน/ประเทศ

ช่วงเวลา


Charles Sturt University, Australia 20 April 2000

University of Technology, Sydney Australia 26 September 2000

The Centre for Research and International Collaboration, The Hong Kong Institute of Education, Hong Kong 21 December 2001

The International Collaboration Unite, The Indiana State University, United States 10 July 2002

Budapest Business School, Hungary 4 February 2003

October 6 University, Egypt 2003

The School of Travel and Industry Management, The University of Hawaii United States 5 April 2004

New Zealand Tourism Research Institute, Auckland University of Technology ,New Zealand 14 May 2004

The University of Danang, Vietnam 17 November 2004

Aichi University of Education, Japan 25 November 2004

JIC Educational Research Institute, Japan 15 March 2005

National Taiwan Normal University, Taiwan 20 September 2005

University of Central Florida, United States 18 August 2006

Council of Rector of Indonesian State University, Indonesia 18 September 2006

National Taiwan Normal University, Taiwan 7 November 2006

National Taichung University, Taiwan 8 November 2006

Shu-Te University, Taiwan 9 November 2006

Tung Fang Institute of Technology, Taiwan 10 November 2006

Yunnan Normal University, China 30 May 2007

Korea National University of Education, Korea 29 August 2007

Massey University, New Zealand 1 March 2008

Faculty of Education and Social Work, The University of Sydney, Australia 12 March 2008

Providence University, Taiwan 2008

Northumbria University, England 28 July 2008

De La Salle Lipa, Philippines 19 January 2009

Hezhou University, China 22 March 2009

Baise University, China 22 March 2009

Yulin Teachers University, China 22 March 2009

Guilin University of Electronic Science and Technology, China 22 March 2009

Wuzhou University, China 22 March 2009

Guangxi University of Finance and Economics, China 22 March 2009

Liuzhou City Vocational College, China 22 March 2009

Guangxi University, China 22 March 2009

Guangxi Normal University, China 22 March 2009

Hechi University, China 22 March 2009

Guilin Institute of Tourism, China 22 March 2009

Liuzhou Railway Vocational College, China 22 March 2009

Qinzhou University, China 22 March 2009

Udayana University, Indonesia 12 March 2009

Guangxi University for Nationalities, China 11 August 2009

Guangxi Teacher University (Nanning), China 12 August 2009

Nanning Webster Overseas Foundation School, China 4 June 2010

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portuguese 23 June 2010

October 6 University, Egypt 19 July 2010

Civil Aviation Training Center (สถาบันการบินพลเรือน), Thailand 26 July 2012

Aeronautical Radio of Thailand (วิทยุการบินแห่งประเทศไทย), Thailand 26 July 2012

National Taiwan Ocean University, Taiwan 12 June 2012

University of South-East Asia, Cambodia 28 November 2012

Vilnius University, Lithuania 2 May 2013

National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan 14 October 2013

National Chiayi University, Taiwan 15 October 2013

Massey University, New Zealand 24 October 2013

Auckland University of Technology, New Zealand 25 October 2013

Hezhou University, China 15 January 2014

Yangon University of Foreign Languages, Myanmar 23 January 2014

Can Tho University, Vietnam 18 February 2014

Victoria University of Wellington, New Zealand 27 March 2014

Yulin Normal University, China 21 November 2014

The Budapest Business School, Hungary 4 December 2014

Kyoto University of Foreign Studies, Japan 7 December 2014

Japan College of Foreign Languages, Japan 26 January 2015

Mandalay University, Myanmar 28 February 2015

National Pingtung University, Taiwan 13 March 2015

Chungnam National University, Korea
4 April 2015

Shinsung University, Korea
7 April  2015

Guangxi University of Finance and Economics, China
1 June 2015

Western Mindanao State University, Philippines
29 October 2015