21 Feb 2011

ยกเลิกการสอบราคาซื้อพื้นสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส พร้อมการติดตั้ง ณ.วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ

scan0025.pdf