07 Jun 2011

รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. หน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร


ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าลงทะเบียนเรียนตั้งแต่
วันที่ 10-26 มิ.ย.54 นี้
ทางเว็บไซต์ ระบบบริการการศึกษา http://reg.sru.ac.th
user กับ password เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษาของตัวเอง
โหลดคู่มือการลงทะเบียนออนไลน์