28 Oct 2011

ชาวปักษ์ใต้รวมใจตั้ง ‘ครัวชาวใต้’ ๓๐ จุด ช่วยชาวกรุง ตั้ง มรส. เป็นศูนย์ประสานงานระดมความช่วยเหลือทุกรูปแบบ

ชาวปักษ์ใต้รวมตัวตั้ง “ครัว ชาวใต้ร่วมใจกู้ภัยน้ำท่วม” ๓๐ จุดทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ หวังช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวกรุง แจกจ่ายอาหาร-น้ำดื่ม ตั้งเป้า ๑ ครัวอิ่มท้องได้ ๑๐,๐๐๐ คน พร้อมตั้ง มรภ.สุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์ประสานงานภาคใต้ ระดมความช่วยเหลือทุกรูปแบบสู่กรุงเทพฯ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยระหว่างเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มรส. ว่า ขณะนี้ชาวปักษ์ใต้ได้ร่วมกันเปิด “ครัวชาวใต้ร่วมใจกู้ภัยน้ำ ท่วม” ขึ้นจำนวน ๓๐ จุด โดยกระจายไปทั่วทุกเขตของกรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือ และปรุงอาหาร-น้ำดื่มแจกจ่ายให้แก่ชาวกรุงเทพฯ ที่กลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้

นายสุเทพ เปิดเผยอีกว่า ครัวชาวใต้ฯ เปิดดำเนินการวันแรกเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ และจะเปิดไปจนกว่ากรุงเทพมหานครจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ โดยตั้งเป้าไว้ว่า ครัวชาวใต้ฯ ๑ จุด จะสามารถรองรับและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ส่วนเมนูอาหารจะเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวปักษ์ใต้ เช่น แกงเหลือง แกงไตปลา คั่วกลิ้ง ฯลฯ แต่จะปรับรสชาติให้เผ็ดน้อยลง เพื่อให้ถูกปากคนกรุงเทพฯ และคนภาคอื่นๆ มากขึ้น

นายสุเทพ กล่าวต่อไปว่า ชาวปักษ์ใต้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครัวชาวใต้ฯ ไม่ว่าจะเป็น ร่วมทำกับข้าว บริจาคข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง น้ำดื่ม หรือบริจาคเป็นตัวเงินสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ตนโดยตรง หรือแจ้งความจำนงผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนี้ได้เปิดเป็นศูนย์ประสานงานครัวชาวใต้ร่วมใจกู้ภัยน้ำท่วม เพื่อระดมความช่วยเหลือทุกรูปแบบสู่กรุงเทพมหานคร โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗-๙๑๓๓๓๓

“เมื่อครั้งที่ภาคใต้ประสบอุทกภัย ครั้งใหญ่ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก็ได้รับน้ำใจ และความช่วยเหลือจากคนกรุงเทพฯ ไม่ใช่น้อย เมื่อในวันนี้ชาวกรุงเทพฯ กลายเป็นผู้ประสบภัยเสียเอง ชาวปักษ์ใต้จะอยู่เฉยได้อย่างไร ต้องคืนน้ำใจกลับไปให้กับชาวกรุงเทพฯ บ้าง และผมเชื่อมั่นว่า ด้วยน้ำใจที่ไหลหลากท่วมท้นนี้เอง ที่จะทำให้คนไทยทั้งประเทศสามารถก้าวผ่านวิกฤตน้ำในครั้งนี้ไปด้วยกันได้ใน ที่สุด” นายสุเทพ กล่าวทิ้งท้าย