03 Mar 2019

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 350 ซีซี พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


9685640.pdf