19 Jun 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสรับส่งอาจารย์และนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง จ.ตรัง รายวิชา NURNS20 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา