03 Feb 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการค่ายอาสากับนักกฎหมาย ณ โรงเรียนวัดพนม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการค่ายอาสากับนักกฎหมาย ณ โรงเรียนวัดพนม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง