02 Nov 2020

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ตู้อบลมร้อน ขนาด 115 ลิตร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


_115560.pdf