02 พ.ย. 2020

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิได้ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


_425000.pdf