03 พ.ย. 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจสอบดินตะกอนตรวจสอบดินตะกอน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


___101.pdf