03 พ.ย. 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าสารแบบสัมผัส (vortexmixer) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ชุด


_vortexmixer.pdf