03 พ.ย. 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออครุภัณฑ์เครื่องวัดความลึกของระดับน้ำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


_____1__5.pdf