03 พ.ย. 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดจ่ายสารละลายตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


____3__1.pdf