03 พ.ย. 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


______1_.pdf