03 Nov 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


_____2_.pdf