03 พ.ย. 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ CNC Plasma ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


_CNC_Plasma_493000.pdf