03 Nov 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขึ้นรูปวัสดุธรรมชาติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


_486485.pdf