12 Nov 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัวและน้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา