17 Nov 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำภายในมหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


_1834.pdf