09 Dec 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดกระจกและซักผ้าม่านหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา