16 Dec 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน กิจกรรมต่อยอดการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะด้วยกากเพชรเพื่อเพิ่มมูลค่า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


___102.pdf