24 Dec 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานภายในส่วนร้านค้า SRU MINI จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา