12 ม.ค. 2021

ขอเชิญคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book เพื่อประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

คัดเลือก/สั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2RBYcPK
***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-913336 หมายเลขภายใน 5812 คุณประทุมพร วีระสุข/ คุณวรรนภา ทองสมสี